O nas

Select Training Solutions stworzyliśmy w oparciu o jedną zasadę:

Potrzeby klientów stawiać na I miejscu.

Uważnie słuchamy naszych klientów, nawet zanim się nimi staną. Niezależnie od tego, czy nasz klient to międzynarodowa korporacja, której zależy by jej dział sprzedaży lepiej radził sobie w kontaktach telefonicznych na rynku amerykańskim czy też osoba indywidualna, która chce poprawić znajomość rosyjskiego, naszym pierwszym krokiem jest jasne zdefiniowanie tego, co poprzez szkolenie chcą osiągnąć. W oparciu o te informacje, nasz zespół szkoleniowy pod kierownictwem Koordynatora ds akademickich przygotowuje plan szkolenia uwzględniający wszystkie potrzebne w danej sytuacji umiejętności, osadzone w tematyce przydatnej i interesującej klienta. Przez cały okres realizacji szkolenia, naszym podstawowym celem jest pomoc uczestnikom w praktycznym wykorzystaniu tego czego się uczą. Kluczowym elementem sukcesu jest gwarancja, że nasi trenerzy nie tylko posiadają konieczne kwalifikacje i doświadczenie ale również, że praca z daną grupą uczestników daje im satysfakcję. W Select mówimy: „Upewnij się, że w jednej sali masz zadowolonych klientów i zadowolonych trenerów, a reszta przyjdzie sama”.

W Select Training Solutions uczymy jak używać języków, nie tylko je znać.

Jesteśmy certyfikowanym Centrum ETS

ETS

Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie otwarych kursów językowych, kliknij tutaj

Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla Biznesu, kliknij tutaj

1Metoda SELECT – czyli jak uczymy

Więcej

W Select pracujemy w przekonaniu, że nie istnieje jeden idealny podręcznik.

Potrzeby, możliwości, problemy i upodobania jednych ludzi różnią się od innych. Żadna firma nie działa dokładnie tak samo jak inna.

Z tego powodu nikt nie może obiecać rozwiązania Twoich problemów, jeśli ich nie zna.

Nikt nie jest w stanie zapewnić usunięcia trudności, jeśli nie wie, jaka kryje się za nimi przyczyna. I nikt nie może obiecać Ci pomocy w realizacji założonego celu, jeśli nie wie w jakim miejscu znajdujesz się obecnie.

To dlatego Select Training Solutions podchodzi indywidualnie do każdego klienta.

Już na wstępnym etapie rozmów nasz Doradca ds Klienta omawia z każdym jego bieżącą sytuację i współnie z klientem ustala priorytety we wszystkich szkoleniach i treningach językowych jakie SELECT będzie prowadził.

Kiedy wiemy już jaki jest założony cel szkolenia, ustalamy dokładny poziom zaawansowania językowego wszystkich przewidywanych uczestników. Test przeprowadzamy w oparciu o wytyczne dotyczące profilu szkoleń. Stopień zaawansowania definiujemy na podstawie pisemnego testu wypełnianego on-line i bezpośredniej rozmowy z wybranym trenerem SELECT.

W oparciu o tak uzyskane informacje nasz Doradca ds Klienta przedstawi osobny plan szkolenia dla każdej grupy, przygotowany z uwzględnieniem jej wymagań, dostosowany dokładnie do jej potrzeb i zaplanowany w odpowiednich ramach czasowych.

Przed rozpoczęciem szkolenia, trener prowadzący przygotuje program zajęć. W oparciu o niego opracowywał będzie i dostarczał uczestnikom wszystkie materiały szkoleniowe, które w optymalny sposób spełniają ich potrzeby językowe. Materiały są dostosowane do poziomu zaawansowania grupy, znajdują się w kręgu jej zainteresowań a przede wszystkim dotyczą tematów dla grupy użytecznych.

W trakcie zajęć nasi wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy dbają o to, by poprzez zróżnicowane środki przekazu, techniki i metody uczestnicy poznali język stosowany w praktyce, w różnych kontekstach sytuacyjnych.

W Select uczymy tak, by używać języka a nie tylko go znać.

Najważniejszym czynnikiem jest dla nas jakość szkolenia.

W trakcie trwania kursu regularnie sprawdzamy postępy uczestników a nasi trenerzy często spotykają się z Koordynatorem ds akademickich, aby na bieżąco monitorować realizację zajęć. Niezależnie od tego zachęcamy klientów do ciągłej oceny zajęć i aktywnego uczestnictwa w podnoszeniu ich jakości. W ten sposób zapewniamy, że Select Training Solutions na wysokim poziomie łączy komunikację biznesową ze szkoleniem językowym.

2Języki w SELECT

Więcej

Reagując na zmieniające się potrzeby rynku, stale poszerzamy zakres języków, w których prowadzimy szkolenia.

W chwili obecnej Select Training Solutions oferuje treningi w następujących językach:

 • angielski,
 • niemiecki,
 • hiszpański,
 • włoski,
 • francuski,
 • rosyjski,
 • węgierski,
 • holenderski,
 • flamandzki,
 • ukraiński,
 • polski jako język obcy.

3Trenerzy SELECT

Więcej

W Select Training Solutions wierzymy, że bezpośrednie wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce to rzecz w szkoleniach najważniejsza. Cenimy trenerów, którzy podzielają ten pogląd i współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy poprzez swoje kwalifikacje i doświadczenie gwarantują uczestnikom możliwość osiągnięcia założonego przed szkoleniem celu. Wszyscy nasi trenerzy mają doświadczenie, co umożliwia im lepszą analizę potrzeb klienta. Wszyscy są otwarci i pracują wykorzystując nowe trendy w nauczaniu języków. Przede wszystkim jednak, wszyscy chętnie pracują z ludźmi a to naszym zdaniem, jest w szkoleniach równie ważne co kompetencje.