Polityka prywatności

Informacja dla odwiedzających naszą witrynę internetową: select-solutions.pl

w związku z wprowadzonymi u nas zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 RODO pragniemy poinformować Cię o tym, iż chronimy Twoje dane osobowe, a nadto o prawach, które Ci przysługują:

 

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Select Training Solutions s.c.

tel.:  +48 12 413 81 86
e-mail: select@select-solutions.pl

adres: ul. Prof. M. Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Informacje, które nam powierzasz są objęte ochroną jako dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit RODO).
W zakresie w jakim Twoje dane znajdą się na fakturze, podstawą przetwarzania będą przepisy o rachunkowości.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania nam wszystkich niezbędnych danych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub jej wykonanie lub nie pozwoli nam prawidłowo świadczyć usługi, a także wystawić faktury na Twoje żądanie. Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, a następnie w celu ustalenia czy nie ma przeszkód w przyjęciu zlecenia od innej osoby z uwagi na konflikt interesów.

 

Czas przechowywania danych:

Będziemy przechowywać Twoje dane w okresie wykonywania umowy, a po jej wykonaniu w okresie przedawnienia roszczeń, a następnie do czasu konieczności ustalania istnienia konfliktu interesów z uwagi na udzieloną Ci usługę.
Odbiorcy danych:
Twoje dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom, które świadczą dla nas usługi IT na podstawie naszego udokumentowanego polecenia.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

W celu skorzystania ze swoich praw, proszę się z nami skontaktować. Dane kontaktowe podane zostały powyżej.

 

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.